Kontakt


Osoba do kontaktu w sprawie AGT

Marta Czarnecka
tel. 730 112 566
marta.czarnecka@akademiarekomendacji.pl

ul. Zgoda 3 lok. 14,  Warszawa

 
Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń :
Beata Kalinowska
tel. 691 38 74 77
beata@akademiarekomendacji.pl


Właścicielem serwisu i organizatorem konferencji jest:

Akademia Rekomendacji Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000 455 218  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 000 złotych, z siedzibą przy Wiolinowa 10 lok 25, 02-785 Warszawa

Biuro: ul. Zgoda 3 lok. 14,  Warszawa

REGON  146612891
KRS 0000 455 218

Konto: 20 1140 2017 0000 4302 1301 5216

Dane do faktury:

Akademia Rekomendacji Sp. z o.o.

Wiolinowa 10/25
02-785 Warszawa
NIP 525 255 22 85