Kontakt

AGT

Marta Czarnecka
tel. 730 112 566
marta.czarnecka@
akademiarekomendacji.pl           

SZKOLENIA

Agata Dynoch
tel. 730 112 220
agata.dynoch@
akademiarekomendacji.pl           

NCC

Witold Antosiewicz
tel. 790 218 625
witold.antosiewicz@
akademiarekomendacji.pl           

BIURO

ul. Zgoda 3 lok.14,
Warszawa                          


Właścicielem serwisu i organizatorem konferencji jest:

Akademia Rekomendacji Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000 455 218  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5 000 złotych, z siedzibą przy Wiolinowa 10 lok 25, 02-785 Warszawa

Biuro: ul. Zgoda 3 lok. 14,  Warszawa

 

Dane do faktury:

Akademia Rekomendacji Sp. z o.o.

Wiolinowa 10/25
02-785 Warszawa
NIP 525 255 22 85
 
REGON  146612891
KRS 0000 455 218

Konto: 20 1140 2017 0000 4302 1301 5216